Tiêu chuẩn ốp lát gạch [CHUẨN NHẤT] – TCVN

Việc nắm được tiêu chuẩn ốp lát gạch sẽ giúp quá trình thi công diễn ra thuận lợi, đảm bảo chất lượng cho công trình. Vậy hiện nay đối với hạng mục lát gạch đang được áp dụng theo tiêu chuẩn nào? Hãy cùng Eqsummoners đi tìm hiểu nhé.

Tiêu chuẩn ốp lát gạch

Tiêu chuẩn ốp lát gạch

Hiện nay có nhiều văn bản quy định về tiêu chuẩn lát gạch. Tuy nhiên một trong số những tiêu chuẩn thường xuyên được áp dụng, đó là tiêu chuẩn TCVN8264:2009.

Tiêu chuẩn này do Viện xây dựng – Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng phát hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thi công thẩm định, Bộ xây dựng hỗ trợ uy tín ban bố, tiêu chuẩn gạch ốp lát theo số TCVN 8264. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả các dự án dân dụng và công nghiệp với các sản phẩm gạch ốp lát tiêu chuẩn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về vật liệu

 • Cần đảm bảo độ sạch, không bị nứt vỡ, khô ráo. Đồng thời phải thỏa mãn được yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 7483, TCVN 7745, TCVN 4732, TCVN 7744.
 • Vữa, keo chít mạch, keo dán gạch cần phù hợp với lớp nền. Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 7899-1, TCVN 7899-3, TCXDVN 336.
 • Vữa xi măng cát thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4314.

Vật liệu dùng trong ốp lát cần đảm bảo tiêu chuẩn TCVN8264:2009

Vật liệu dùng trong ốp lát cần đảm bảo tiêu chuẩn TCVN8264:2009

2. Về lớp nền

 • Lớp nền cần đảm bảo độ bằng phẳng, chắc chắn, ổn định.
 • Cao độ nền lát cần phù hợp với vật liệu lát phủ bên trên. Độ dốc lớp nền phù hợp với thiết kế.
 • Bề mặt ốp trang trí cần được thiết kế theo phương thẳng đứng và không được nghiêng vượt quá giá trị cho phép trong các tiêu chuẩn TCVN 4085, TCVN 4453, TCVN 4452.
 • Nếu nền ốp có độ lồi lõm lớn hơn 15mm cần phải sử dụng vữa xi măng để cán phẳng. Với những nền ốp bằng keo thì độ lồi lõm £ ± 3 mm khi kiểm tra bằng thước dài 2 m.
 • Chỉ ốp khi nền ốp có lớp vữa trát lót tạo phẳng khi cường độ lớp vữa lót đạt tối thiểu bằng 75 % của mác vữa thiết kế. Nếu sử dụng vữa xi măng cát, chỉ nên ốp cho loại gạch có trọng lượng £ 20kg/m2.

3. Chất lượng lớp lát

 • Mặt lát cần đảm bảo yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ lệch, độc dốc…
 • Nếu dùng vữa làm vật gắn kết cần phải được trải đều trên lớp nền để đảm bảo giữa lớp nền và lớp lát chứa đầy vữa.
 • Mạch ron cần phải thẳng, đều và được lấp đầy bằng vật liệu trét mạch.
 • Dung sai trên mặt lát không được vượt quá giá trị trong các bảng dưới đây:

Dung sai cho phép

Loại vật liệu lát Khe hở với thước 3 (mm) Dung sai cao độ (cm) Dung sai độ dốc (%)
Đá tự nhiên không mài mặt 3 2 0.5
Gạch gốm, terrazzo 3 1 0.3

 

Chênh lệch cao độ giữa hai mép vật liệu lát

Loại vật liệu lát Chênh lệch độ cao (mm)
Đá tự nhiên không mài mặt 3
Gạch gốm, terrazzo 0.5

Lưu ý: Tiêu chuẩn lát gạch nền cũng được áp dụng dựa vào những nội dung của tiêu chuẩn TCVN 8264:2009.

Lớp lát cần đảm bảo tiêu chuẩn nào?

Lớp lát cần đảm bảo tiêu chuẩn nào?

4. Về chất lượng lớp ốp

 • Tổng thể mặt ốp phải đúng hình dạng thiết kế theo bản vẽ
 • Vật liệu sử dụng phải đúng theo quy định về chủng loại, kích cỡ, màu sắc…Các khuyết tật trên mặt ốp không được vượt quá trị số quy định theo tiêu chuẩn.
 • Các mạch ốp cần phải được lấp đầy bằng vật liệu chèn mạch.
 • Độ phẳng của các mạch ốp khi ốp phẳng không được sai lệch quá 1mm, nếu chiều rộng mạch ốp <6mm; không vượt quá 2mm khi mạch ốp ³ 6 mm.
 • Dung sai cho phép của bề mặt ốp không được vượt quá các giá trị được quy định trong bảng sau:

Dung sai cho phép của bề mặt ốp

Tên bề mặt ốp và phạm vi tính sai số Mặt ốp ngoài công trình Mặt ốp trong công trình
Vật liệu đá tự nhiên Vật liệu gốm sứ Vật liệu đá tự nhiên Vật liệu gốm sứ
Phẳng nhẵn Lượn cong cục bộ Màng hình khối Phẳng nhẵn Lượn cong cục bộ
Sai lệch mặt ốp theo phương thẳng đứng trên 1 m 2 3 2 2 3 1,5
Sai lệch mặt ốp trên 1 tầng nhà 5 10 5 4 8 4
Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng trên 1 m 1,5 3 3 3 1,5 3 1,5
Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng trên suốt chiều dài của mạch ốp trong giới hạn phân đoạn của kiến trúc 3 5 10 4 3 5 3
Độ không trùng khít của mạch nối ghép kiến trúc và chi tiết trang trí 0,5 1 2 1 0,5 0,5 0,5
Độ không bằng phẳng theo 2 phương trên 1 m 2 4 3 2 4 2

Khi ốp tường cần đảm bảo những tiêu chuẩn gì?

Khi ốp tường cần đảm bảo những tiêu chuẩn gì?

Tiêu chuẩn ốp lát gạch vỉa hè

Hiện nay có nhiều loại gạch được sử dụng để lát vỉa hè, tuy nhiên gạch terrazzo vẫn được sử dụng phổ biến hơn cả. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn lát gạch terrazzo. Với loại vật liệu này hiện đang được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7744 : 2013.

Tiêu chuẩn lát gạch vỉa hè theo TCVN 7744 : 2013

Tiêu chuẩn lát gạch vỉa hè theo TCVN 7744 : 2013

Đây là tiêu chuẩn được soát xét từ TCVN 7744 : 2007 và dựa trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 13748-1:2004 và BS EN 13748-2:2004 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố với những nội dung cụ thể như sau:

1. Về yêu cầu ngoại quan

 • Màu sắc phải cùng một lô đồng đều.
 • Khuyết tật ngoại quan của sản phẩm được quy định như sau:

Khuyết tật ngoại quan

Loại khuyết tật Mức
1. Vết lồi lõm lớp mặt, kích thước không lớn hơn 1mm, số vết, không lớn hơn * 1
2. Vết nứt, vết rạn lớp mặt có chiều dài không quá 20 mm, số vết, không lớn hơn 1
3. Vết nứt, vỡ cạnh lớp mặt sâu không quá 1 mm, dài không quá 10 mm, số vết, không lớn hơn 1
Không áp dụng cho các loại sản phẩm có bề mặt không phẳng

 

2. Về kích thước, hình dạng

Sai lệch về kích thước, hình dáng được quy định như sau

Tên chỉ tiêu Mức
1. Sai lệch chiều dài cạnh, %, không lớn hơn 0,3
2. Sai lệch chiều dày viên gạch, mm

 • Đối với chiều dày < 40 mm, không lớn hơn
 • Đối với chiều dày ≥ 40 mm, không lớn hơn
 

± 2

± 3

3. Sai lệch độ thẳng cạnh, %, không lớn hơn 0,3
4. Sai lệch độ phẳng mặt, %, không lớn hơn 0,3
5. Chiều dày lớp mặt, mm, không nhỏ hơn

 • Đối với sản phẩm không lát trực tiếp lên lớp nền
 • Đối với sản phẩm lát trực tiếp lên lớp nền
 

4

8

 

3. Về chiểu tiêu cơ lý

Chỉ tiêu cơ lý của gạch cần phải đáp ứng các giá trị sau

Tên chỉ tiêu Mức chỉ tiêu
Loại 1 Loại 2 Loại 3
1. Độ chịu mài mòn

 • Mài mòn sâu, mm, không lớn hơn
 • Mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn
 

20

0,4

 

23

0,45

 

26

0,5

2. Độ bền uốn, MPa
Trung bình, không nhỏ hơn 5,0 4,0 3,5
Của từng mẫu, không nhỏ hơn 4,0 3,2 2,8
CHÚ THÍCH:

 • Độ chịu mài mòn lựa chọn một trong số những phương pháp trên;
 • Áp dụng cho bề mặt phẳng, Phương pháp thử theo Phụ lục A;

 

Eqsummoners vừa chia sẻ đến các bạn tiêu chuẩn ốp lát gạch. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ có thể giúp các bạn thi công ốp lát đúng kỹ thuật, đảm bảo kết cấu vững chãi và chắc chắn cho công trình.

Đọc thêm các bài viết khác: